Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

Hearing Schedule

Protest Time Limit(s): Remaining
2021-06-10 Protest Time Limit All Classes 17:30
2021-06-11 11/6/2021 Protest Time Limit All Classes 17:50
2021-06-12 12/562021 Protest Time Limits - All Classes 17:33
2021-06-13 Optimist Αργυρός Στόλος 17:45
Optimist Χρυσός Στόλος 18:36
Protest Time Limit - Laser 4.7 18:21
No. Race Initiator Respondent(s) Schedule Location
No Hearings Currently Scheduled