Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

Notifications

Date
13 Jun 17:39 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for Optimist Χρυσός Στόλος: 18:36
13 Jun 17:39 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for Χρυσός Στόλος: 18:36
13 Jun 17:23 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for Protest Time Limit - Laser 4.7: 18:21
13 Jun 16:50 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for Optimist Αργυρός Στόλος: 17:45
12 Jun 16:35 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for 12/562021 Protest Time Limits - All Classes: 17:33
11 Jun 16:56 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for 11/6/2021 Protest Time Limit All Classes: 17:50
11 Jun 16:54 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for 11/6/2021 Protest Time Limit All Classes: 16:50
10 Jun 16:34 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for Protest Time Limit All Classes: 17:30
10 Jun 16:33 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 - Protest Time Limit for Protest Time Limit: 17:30