Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

Penalty reports

No. Date Race Leg Boat Boats Fouled Penalty Taken Actions
03 2021-06-12 5 Beat Laser 4.7 - 212000
One Turn
02 2021-06-12 4 Beat 215524
One Turn
07 2021-06-12 5 Start Laser 4.7 - GRE 213815
One Turn
06 2021-06-12 5 Beat Laser 4.7 - GRE 215524
One Turn
01 2021-06-12 4 Start Optimist - Gre 536
One Turn
05 2021-06-12 Start - Ν1 Laser 4.7 - GRE 217285
One Turn
08 2021-06-12 3 Start - Upwind mark (second rounding) Laser 4.7 - GRE 210819
One Turn
04 2021-06-11 3 Other LASER 4.7 - 212499
One Turn