Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Laser 4.7 GRE 187242 1 Jun 12 3 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
NP
JP
Body Pumping
GRE 198910 1 Jun 12 3 1 - Beat 42.2(c) Two Turns No Action
YK
NP
JP
Torquing on flat water
2 Jun 13 7 - Start 42.3(d) Two Turns DNE
NP
JP
CT
Sculling both directions.
GRE 206841 1 Jun 10 1 5 - Run 42.2(b) Two Turns No Action
AF
NP
Body pumping
GRE 208698 1 Jun 10 1 6 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
CT
Body Pumping
GRE 210464 1 Jun 13 7 5 - Run 42.2(a) No Response No Action
NP
JP
CT
Body pumping
GRE 212069 1 Jun 10 1 5 - Run 42.3(a) Two Turns No Action
YK
CT
Repeated rocking without change of course.
GRE 213320 1 Jun 10 1 2 - Run 42.3(a) Two Turns No Action
YK
CT
Repeated rocking without change of course.
2 Jun 10 1 5 - Run 42.2(b) Retired No Action
AF
NP
Body pumping
GRE 213364 1 Jun 12 3 4 - Reach 42.2(a) Two Turns No Action
AF
CT
Body pumping
GRE 213374 1 Jun 13 6 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Sculling both directions.
GRE 213817 1 Jun 12 4 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
AF
CT
Body pumping
GRE 214206 1 Jun 13 7 3 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Body Pumping
GRE 214207 1 Jun 13 7 4 - Reach 42.2(a) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Body Pumping
GRE 214210 1 Jun 13 6 - Start 42.3(a) Two Turns No Action
AF
YK
Double rock at the start of the race.