Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

Notice to Competitors

Number Source Venue Title Updated Actions
01 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 2021-06-10
03 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 Σφράγισμα πανιών Laser 4.7 2021-06-08
04 Race Committee ανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Laser 4.7 Laser 4.7 - Αλλαγή στις Οδηγίες Πλου 2021-06-10
05 Protest Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 Εκδίκαση Ενστάσεων 2021-06-10
06 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 Ωρα έναρξης Ιστιοδρομιών 11/6/2021 2021-06-10
07 Technical Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Laser 4.7 Καταμέτρηση 2021-06-10
08 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 Εκκίνηση αγώνων 12/6 2021-06-11
09 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 Ωρα έναρξης Ιστιοδρομιών 13/6/2021 2021-06-12
10 Protest Committee ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 2021-06-12
11 Protest Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7 Ποινές Κανόνα 42 2021-06-13