Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
11. Request for Redress by RC 8 Optimist - Gold fleet - 999 Race Committee
Δεν δίνεται αποκατάσταση
10. Protest 3 Protest Committee Optimist - GRE 221
Heard With: 08
09. Protest 3 Protest Committee Optimist - GRE 217
Heard With: 08
08. Protest 3 Protest Committee Optimist - GRE 2316
Heard With Protest(s): 09, 10
Rules: 28.1
Η ένσταση απορρίπτεται.
07. Request for Redress by RC 3 white Optimist - GRE 2879 Race Committee
Heard With: 01
05. Request for Redress by RC 4 Laser 4,7 - 210819 Race Committee
Rules: 30.4
Το σκάφος 210819 αποκαθίσταται  στη θέση στην οποία τερμάτισε.
04. Protest 5 Optimist - GRE 1028 Optimist - GRE 2859
Το σκάφος 1028 DSQ στην ιστιοδρομία 5
03. Request for Redress 3 Optimist - GRE 2967 Race Committee
Heard With: 01
02. Request for Redress 3 Optimist - GRE 1028 Race Committee
Heard With: 01
01. Protest and Request for Redress 3 Optimist - GRE 2940 Race Committee
Heard With Protest(s): 02, 03, 07
Αποκατάσταση δεν δίνεται