Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

Equipment Substitutions

No. Boat Date Old Equip. New Equip. Status Actions
01 Optimist - GRE 2066 - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2021-06-09
Sail NO 2066
Sail No 5864
Approved