Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4.7

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Laser 4.7 GRE 215524 1 Jun 10 1 2 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
JP
CT
Body Pumping
GRE 215709 1 Jun 10 1 1 - Beat 42.3(d) Two Turns No Action
YK
CT
Forcefully sculling on both sides
2 Jun 10 1 6 - Beat 42.2(b) Retired No Action
AF
NP
Rocking
GRE 215713 1 Jun 13 7 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Sculling both directions.
GRE 217285 1 Jun 12 5 3 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
NP
JP
Body Pumping
GRE 73769 1 Jun 13 8 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Body Pumping
Optimist GRE 1867 1 Jun 12 3 1 42.3(d) Two Turns No Action
AF
CT
Sculling
GRE 1887 1 Jun 13 7 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Sculling both directions.
GRE 2316 1 Jun 10 1 1 - Beat 42.2(b) Two Turns No Action
AF
NP
Body pumping
GRE 244 1 Jun 13 6 - Start 42.3(d) One Turn DSQ
AF
YK
Sculling both directions.
GRE 2732 1 Jun 13 6 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Sculling both directions.
GRE 2832 1 Jun 13 6 - Start 42.3(d) General Recall No Action
AF
YK
Sculling both directions.
GRE 2935 1 Jun 13 6 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Sculling both directions.
GRE 2940 1 Jun 13 9 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
NP
JP
CT
Sculling both directions.
GRE 311 1 Jun 10 1 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
CT
Body Pumping