Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist

Official Notice Board

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Optimist GRE 1056 1 Mar 18 6 4 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
JP
Repeated flicks of a sail due to body pumping
GRE 1581 1 Mar 16 2 2 - Reach 42.2(a) Abandoned No Action
NP
CT
Body pumping
GRE 1681 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Two Turns No Action
YK
IV
Sculling both sides propeling the boat
GRE 222 1 Mar 15 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat
GRE 2369 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
NP
CT
Sculling both sides propeling the boat
GRE 2377 1 Mar 16 2 - Start 42.1 General Recall No Action
NP
CT
Sculling both sides propeling the boat
GRE 2396 1 Mar 15 2 1 - Start 42.2(a) Abandoned No Action
JP
CT
Body pumping
GRE 2520 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
YK
IV
Sculling both sides propeling the boat
GRE 2857 1 Mar 15 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat - No penalty taken
GRE 2930 1 Mar 18 8 1 - Start 42.1 Two Turns No Action
TN
NP
Sculling that clearly propelled the boat forward
GRE 2957 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
YK
IV
Sculling both sides propeling the boat
GRE 2998 1 Mar 16 2 1 - Beat 42.2(a) Abandoned No Action
NP
CT
Body pumping
GRE 3023 1 Mar 15 2 Start - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat
GRE 3051 1 Mar 15 1 - Start 42.1 Two Turns No Action
YK
TN
Sculling both sides propeling the boat
GRE 3067 1 Mar 15 2 Start - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat