Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist

Official Notice Board

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Optimist 1056 1 Mar 18 6 4 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
JP
Repeated flicks of a sail due to body pumping
1581 1 Mar 16 2 2 - Reach 42.2(a) Abandoned No Action
NP
CT
Body pumping
1681 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Two Turns No Action
YK
IV
Sculling both sides propeling the boat
222 1 Mar 15 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat
2369 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
NP
CT
Sculling both sides propeling the boat
2377 1 Mar 16 2 - Start 42.1 General Recall No Action
NP
CT
Sculling both sides propeling the boat
2396 1 Mar 15 2 1 - Start 42.2(a) Abandoned No Action
JP
CT
Body pumping
2520 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
YK
IV
Sculling both sides propeling the boat
2857 1 Mar 15 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat - No penalty taken
2930 1 Mar 18 8 1 - Start 42.1 Two Turns No Action
TN
NP
Sculling that clearly propelled the boat forward
2957 1 Mar 16 2 - Start 42.1 Abandoned No Action
YK
IV
Sculling both sides propeling the boat
2998 1 Mar 16 2 1 - Beat 42.2(a) Abandoned No Action
NP
CT
Body pumping
3023 1 Mar 15 2 Start - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat
3051 1 Mar 15 1 - Start 42.1 Two Turns No Action
YK
TN
Sculling both sides propeling the boat
3067 1 Mar 15 2 Start - Start 42.1 Abandoned No Action
JP
CT
Sculling both sides propeling the boat