Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist

Official Notice Board

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
02. Protest 1 Optimist - Optimist - GRE 3091 - 35498 Optimist - Optimist - GRE 2079 - 32743
Η ένσταση απορίπτεται 
01. Protest 1 Optimist - Optimist - GRE 3091 - 35498 Optimist - Optimist - GRE 2079 - 32743
Η ένσταση επανακατατέθηκε σαν 02