Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist

Official Notice Board

Notifications

Date
18 Mar 14:52 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 4ης Ημέρας Silver: 14:33
18 Mar 14:50 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 4ης Ημέρας Gold: 14:21
18 Mar 14:50 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 3ης Ημέρας Gold: 14:21
17 Mar 16:15 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 3ης Ημέρας - Silver: 16:01
17 Mar 16:14 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 3ης Ημέρας - Gold: 16:51
16 Mar 18:38 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 2ης Ημέρας - Λευκός: 17:27
16 Mar 18:30 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 2ης Ημέρας - Κόκκινος: 18:47
15 Mar 15:45 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 Optimist - Protest Time Limit for 1ης Ημέρας: 16:28