Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021

Official Notice Board

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
LASER 4.7 154854 1 May 21 1 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
NP
173769 1 May 22 5 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
PR
BODY PUMP
174164 1 May 23 8 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
NP
PR
BODY PUMP
180451 1 May 21 1 2 - Run 42.2(b) Two Turns No Action
YK
NP
2 May 21 1 4 - Reach 42.2(a) Retired No Action
YK
NP
19251 1 May 22 4 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
YK
PR
BODY PUMP
8 1 May 21 1 1 - Beat 42.2(c) Two Turns No Action
YK
NP
OPTIMIST 1506 1 May 23 9 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
YK
NP
PR
1885 1 May 22 5 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
YK
PR
2 May 22 7 - Start 42.3(d) Two Turns DNE
YK
PR
2052 1 May 22 4 3 - Run 42.2(b) Two Turns No Action
YK
PR
2737 1 May 22 4 - Start 42.3(d) Two Turns No Action
YK
PR