Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021

Official Notice Board

Notice to Competitors

Number Source Venue Title Updated Actions
01 Race Committee ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ #1 2021-05-21
02 Race Committee ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LASER 1H 2021-05-21
03 Race Committee ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OPTIMIST 1H 2021-05-21
04 Race Committee ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LASER 2H 2021-05-21
05 Race Committee ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OPTIMIST 2H 2021-05-21
06 Race Committee ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LASER 3H 2021-05-21
07 Protest Committee Ποινές κανόνα 42 2021-05-21
08 Protest Committee Πίνακας Ακροάσεων 21-05-2021 2021-05-21
09 Race Committee ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OPTIMIST 3H 2021-05-21
10 Protest Committee Αποτελέσματα ακροάσεων 21-05-2021 2021-05-21
11 Protest Committee Ποινές κανόνα 42 2021-05-22
12 Protest Committee ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ 22-05-2021 2021-05-22
13 Protest Committee Ποινές Κανόνα 42 2021-05-23
14 Protest Committee ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ 23-05-2021 2021-05-23