Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021

Official Notice Board

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
05. Protest
  9 Optimist - K - GRE 1440 - 34799 Optimist - K - GRE 2809 - 32528
  Rules: 10, 12, 18.3
  Η ένσταση απορρίπτεται
  04. Protest
   7 Laser 4.7 - A - GRE 197985 - 27278 Laser 4.7 - A - GRE 19251 - 28778
   Το σκάφος GRE19251 DSQ στην 7η ιστιοδρομία
   03. Protest
    5 Laser 4.7 - K - GRE 214098 - 24655 Laser 4.7 - A - GRE 183255 - 26856
    Η ένσταση απορρίπτεται
    02. Protest
     2 Optimist - A - GRE 1885 - 30827 Optimist - A - GRE 1506 - 29058
     Το σκάφος GRE 1885 DSQ στην 2η ιστιοδρομία
     01. Protest
      3 Laser 4.7 - A - GRE 166574 - 34022 Laser 4.7 - K - GRE 191565 - 26853
      Το σκάφος GRE 191565 DSQ στην 3η ιστιοδρομία