Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021

Official Notice Board

Notifications

Date
2021-05-23 15:02 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit for ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ OPTIMIST: 15:10
2021-05-23 14:23 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit for ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ LASER: 15:18
2021-05-23 14:16 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit for ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ OPTIMIST: 15:10
2021-05-22 16:23 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit for 2η Ημέρα - Laser PROTEST TIME LIMIT : 17:16
2021-05-22 16:07 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit for 2η Ημέρα - OPTIMIST PROTEST TIME LIMIT : 16:48
2021-05-21 16:49 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit for 1η Ημέρα: 17:12
2021-05-21 16:49 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Optimist & Laser 4.7 2021 - Protest Time Limit for 1η Ημέρα: 16:48