Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13)

Official Notice Board

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Optimist Αγόρια 244 1 Sep 09 4 - Start 42.1 General Recall No Action
2582 1 Sep 09 3 - Start 42.1 Two Turns No Action
Optimist Αγόρια 2315 1 Sep 09 6 - Start 42.1 Two Turns No Action
244 2 Sep 09 6 - Start 42.1 Two Turns DNE
2562 1 Sep 09 4 - Start 42.1 General Recall No Action
2983 1 Sep 09 6 - Start 42.1 Two Turns No Action
866 1 Sep 09 6 - Start 42.1 General Recall No Action
Optimist Αγόρια Κοκκινο 2846 1 Sep 08 1 - Start 42.1 Two Turns No Action
Optimist Αγόρια Κοκκινο 2 Sep 09 5 - Start 42.1 Two Turns DNE
2880 1 Sep 09 3 - Start 42.1 General Recall No Action
754 1 Sep 09 5 - Start 42.1 Two Turns No Action
Optimist Αγόρια Κόκκινο 2890 1 Sep 08 2 - Start 42.1 One Turn DSQ
Optimist Αγόρια Κόκκινο 1180 1 Sep 09 4 - Start 42.1 One Turn DSQ
Optimist Αργυρός 2846 1 Sep 10 10 - Start 42.1 Two Turns No Action
Optimist Κοριτσια 500 1 Sep 10 9 - Start 42.1 Two Turns No Action