Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13)

Official Notice Board

Notifications

Date
10 Sep 18:01 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist Κορίτσια : 19:02
10 Sep 17:43 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optmist Αγόρια Αργυρός Στόλος: 18:51
10 Sep 17:20 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist Αγόρια Χρυσός Στόλος: 18:20
09 Sep 17:40 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimisy Κορίτσια: 18:27
09 Sep 17:39 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optmist Αγόρια Κόκκινο: 18:17
09 Sep 17:39 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist Aγόρια Λευκό: 18:07
08 Sep 17:15 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist U13 Κορίτσια: 18:03
08 Sep 17:14 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist U13 Αγόρια Κόκκινο: 17:52
08 Sep 17:13 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist U13 Αγόρια Λευκό: 17:42