Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13)

Official Notice Board

Notifications

Date
2021-09-10 18:01 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist Κορίτσια : 19:02
2021-09-10 17:43 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optmist Αγόρια Αργυρός Στόλος: 18:51
2021-09-10 17:20 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist Αγόρια Χρυσός Στόλος: 18:20
2021-09-09 17:40 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimisy Κορίτσια: 18:27
2021-09-09 17:39 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optmist Αγόρια Κόκκινο: 18:17
2021-09-09 17:39 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist Aγόρια Λευκό: 18:07
2021-09-08 17:15 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist U13 Κορίτσια: 18:03
2021-09-08 17:14 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist U13 Αγόρια Κόκκινο: 17:52
2021-09-08 17:13 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13) - Protest Time Limit for Optimist U13 Αγόρια Λευκό: 17:42