Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist (Under 13)

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2021-07-15
Προτεινόμενα Ξενοδοχεία - Πρόγραμμα Αγώνω - Στοιχεία Ομίλου 2021-07-16
Προκήρυξη και Οδηγίες Πλου 2021-08-23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2021-09-03
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 2021-09-04
Λίστα Συμμετεχόντων Κορίτσια 2021-09-06
ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΟ 2021 - 2024 2021-09-04
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2021-09-06
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ EIO 2021-09-04
Notice to Competitors -- 01 2021-09-06
Διακριτικές [DP] και Σταθερές Ποινές [SP] 2021-09-06
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ 2021-09-06
Λίστα Συμμετεχόντων (Αγόρια) Με Group 1ης Ημέρας 2021-09-06
Notice to Competitors -- 03 2021-09-08
Λίστα Συμμετεχόντων (Αγόρια) Με Group 2ης Ημέρας 2021-09-08
Notice to Competitors -- 04 2021-09-09
Λίστα Συμμετεχόντων με Group Τελικής Φάσης (Χρυσό - Αργυρό) 2021-09-09
Notice to Competitors -- 05 2021-09-09
Notice to Competitors -- 06 2021-09-10
Τελικα΄Αποτελέσματα Κορίτσια 2021-09-10
Τελικά Αποτελέσματα Αγόριο - Χρυσός Στόλος 2021-09-10
Τελικά Αποτελέσματα Αγόριο - Αργυρός Στόλος 2021-09-10
Class Rules
International Optimist Class Rules 2021 2021-09-04
RRS 42
Rule 42 Common Breaches Optimist Ελληνικά 2021-09-04