Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4

Official Notice Board

Notifications

Date
12 Dec 13:08 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit for OPTIMIST: 14:04
12 Dec 13:08 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit for ILCA4: 14:04
10 Dec 16:11 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit for OPTIMIST: 16:30
10 Dec 16:11 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit for LASER 4.7: 16:32
10 Dec 15:35 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit for OPTIMIST: 15:30
10 Dec 15:34 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ευβοϊκού Optimist - ILCA 4 - Protest Time Limit for LASER 4.7: 15:32