ORC Sportboat European Championship 2023

Official Notice Board

Crew Substitutions

No. Boat Date Previous Crew New Crew Status Actions
02 Sportboat - GRE 2525 - SIMOUN - Georgios Apostolou 28 Sep 22:00 Evanthia Athanasiadou Orfanou Maria-Christina Approved
03 Sportboat - GRE 2525 - SIMOUN - Georgios Apostolou 28 Sep 22:03 Odyseas-Emmanouil Spanakis Theodoros Tsoulfas Approved
04 Sportboat - GRE 2525 - SIMOUN - Georgios Apostolou 29 Sep 19:59 Tsoulfas Theodoros Arkoumanis Ilias Pending
05 Sportboat - Corinthian - GRE 2380 - JUNIOR - Kostas Koufoudakis 30 Sep 17:52 Sokrates Platanias Pending