Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Bic Techno 293 Techno 293 Plus

Official Notice Board

Hearing Schedule

Protest Time Limit(s): Remaining
2021-07-01 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 18:34
2021-07-02 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 17:18
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 17:30
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 17:39
2021-07-03 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 15:30
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 15:39
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 15:47
2021-07-04 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 13:48
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 14:55
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ 15:05
No. Race Initiator Respondent(s) Schedule Location
05. 11 T293 - GRE 753 T293 - GRE 37
Jul 04 15:15
JURY OFFICE