Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Bic Techno 293 Techno 293 Plus

Official Notice Board

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
07. Protest 11 T293 - U13 - GRE 2010 T293 - U13 - GRE 2
Request Invalid
Η ένσταση απορρίπτεται 
06. Protest 11 T293 - U13 - GRE 753 T293 - U15 - GRE 37
Rules: 14,16.1
GRE 37 DSQ στην κούρσα 11
05. Protest 11 T293 - U13 - GRE 753 T293 - U15 - GRE 37
Hearing Pending
04. Protest 7 T293 - Plus - GRE 696 T293 - Plus - GRE 65
Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
03. Protest 8 T293 - U17 - Gre 9 - Ari's Panagipoulos T293 - U17 - Gre186 - Maria karvouniarh
Rules: 43.1(a)
ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 186 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 11, ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 44.1 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ
02. Protest 8 T293 - U17 - GER 1610 Gre186 - Maria karvouniarh
ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 186 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 11, ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 44.1 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ
01. Protest and GRE 6 4 T293 - U15 - GRE 1628 T293 - U15 - GRE 6
Rules: 14, 16,1
Το σκάφος με αριθμό ιστίου 6 βαθμολογείται με DSQ στην κούρσα 4