Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων 2021

Hearing Schedule

Protest Time Limit(s): Remaining
2021-05-28 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ LASER 19:13
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ OPTIMIST 18:42
2021-05-29 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ LASER 17:59
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ OPTIMIST 17:38
2021-05-30 ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ LASER 14:15
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ OPTIMIST 15:02
No. Race Initiator Respondent(s) Schedule Location
No Hearings Currently Scheduled