Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων 2021

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Laser 4.7 182642 1 May 29 7 3 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
YK
VP
197242 1 May 29 8 3 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
YK
VP
201044 1 May 28 1 5 - Run 42.2(b) One Turn DSQ
YK
VP