Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist

Official Notice Board

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Optimist 1024 1 Mar 26 10 Start - Start 42.1 General Recall No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
1102 1 Mar 25 7 Start - Start 42.1 Two Turns No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
2 Mar 26 10 Start - Start 42.1 Retired No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
142 1 Mar 23 3 Start - Start 42.1 Two Turns No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
1576 1 Mar 26 10 Start - Start 42.1 General Recall No Action
NP
IV
Sculling both sides propeling the boat
1685 1 Mar 23 1 Start - Start 42.1 Two Turns No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
2 Mar 26 10 Start - Start 42.1 Retired No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
1903 1 Mar 25 9 Start - Start 42.1 Two Turns No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
2026 1 Mar 24 5 Start - Start 42.1 One Turn DSQ
JP
IV
Sculling both sides propeling the boat
2052 1 Mar 24 5 Start - Start 42.1 Two Turns No Action
NP
PS
Sculling both sides propeling the boat
2 Mar 25 8 Start - Start 42.1 Retired No Action
JP
PS
Sculling both sides propeling the boat
2092 1 Mar 26 11 Start - Start 42.1 Abandoned No Action
NP
IV
Sculling both sides propeling the boat
217 1 Mar 24 6 1 - Beat 42.2(a) Two Turns No Action
JP
IV
Body pumping
220 1 Mar 23 2 Start - Start 42.1 Two Turns No Action
NP
IV
Sculling both sides propeling the boat
2314 1 Mar 26 10 2 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
NP
IV
Body pumping