Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist

Official Notice Board

Notifications

Date
26 Mar 17:00 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Χρυσός Στόλος: 18:00
26 Mar 15:26 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Optimist Αργυρός Στόλος: 16:25
25 Mar 16:10 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Optimist Αργυρός Στόλος: 17:09
25 Mar 15:53 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Optimist Χρυσός Στόλος: 16:46
24 Mar 14:28 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Optimist Κόκκινο Group: 15:28
24 Mar 14:24 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Optimist Λευκό Group: 15:14
23 Mar 17:35 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Optimist Κόκκινο Group: 18:34
23 Mar 17:24 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Optimist - Protest Time Limit for Optimist Λευκό Group: 18:23