Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2021

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Laser 4.7 150103 1 May 28 3 4 - Beat 42.2(b) One Turn DSQ
GRE 175490 1 May 28 1 6 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
ND
TN
GRE 194853 1 May 28 1 6 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
ND
TN
GRE 210464 1 May 28 4 3 - Run 42.2(a) Two Turns No Action
ND
TN
OPTIMIST GRE 1582 1 May 29 6 4 - Reach 42.2(b) Two Turns No Action
ND
AP
GRE 222 1 May 29 7 4 - Reach 42.2(b) Two Turns No Action
ND
AP