Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2021

Notice to Competitors

Number Source Venue Title Updated Actions
01 Race Committee Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2021 Ανακοίνωση Νο 1 2021-05-26
02 Race Committee Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2021 Ανακοίνωση Νο 2 2021-05-27
03 Race Committee Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2021 Ανακοίνωση Νο 3 2021-05-27
05 Race Committee Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2021 Έναρξη Ιστιοδρομιών 29/5 2021-05-28
06 Race Committee Περιφερειακό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδος 2021 Έναρξη Ιστιοδρομιών 30/5 2021-05-29