Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023

Official Notice Board

Notice to Competitors

Number Source Venue Title Updated Actions
01 Race Committee Porto Carras Ανακοίνωση οδηγιών πλου, συμμετοχών και χρονικών ορίων τερματισμού 2023-07-30
02 Organizing Authority Porto Carras Συγκέντρωση Κυβερνητών 2023-07-30
03 Race Committee Porto Carras Τροποποίηση Οδηγιών Πλου #1 2023-07-31
04 Organizing Authority Porto Carras Ενημέρωση για γεύματα 2023-07-31
05 Race Committee πρόγραμμα 01/08/2023 2023-07-31
06 Organizing Authority Porto Carras Απονομές 1-2 Αυγούστου 2023-08-01
07 Organizing Authority Porto Carras Ωρα απονομών 2023-08-01
08 Race Committee 02/08/2023 2023-08-01
09 Race Committee 03/08/2023 πρόγραμμα 2023-08-02
10 Race Committee 04/08/2023 πρόγραμμα 2023-08-03
11 Organizing Authority Porto Carras Δήλωση νεότερου αθλητή 2023-08-04
12 Organizing Authority Porto Carras Πρόσκληση Τελετής Λήξης 2023-08-04