Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023

Official Notice Board

Notifications

Date
04 Aug 17:45 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Sport: 18:42
04 Aug 16:31 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Β : 17:27
04 Aug 13:29 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC A : 14:20
03 Aug 19:21 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων ORC B: 20:20
03 Aug 17:54 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Sport: 18:51
03 Aug 17:27 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC A : 18:24
02 Aug 21:56 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Sport: 22:46
02 Aug 21:51 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC SPORT: 22:46
02 Aug 18:29 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Β : 19:27
02 Aug 17:21 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC A : 18:20
01 Aug 18:22 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Β : 19:15
01 Aug 18:22 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC A : 18:58
01 Aug 17:16 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Sport: 18:05
31 Jul 21:47 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC sprot: 21:49
31 Jul 19:26 Protest Time Limit - Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi 2023 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2023 - Protest Time Limit for ORC Β : 20:08