Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4

Official Notice Board

Notice to Competitors

Number Source Venue Title Updated Actions
01 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 Εκκίνηση ILCA 4 17/3 2023-03-16
02 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 Εκκίνηση ILCA 4 18/3 2023-03-17
03 Race Committee Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 Εκκίνηση ILCA 4 19/3 2023-03-18