Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4

Official Notice Board

Notifications

Date
19 Mar 17:19 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for Protest time limit Ilca 4 women: 17:15
19 Mar 17:19 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for Protest time limit ilca men: 17:23
19 Mar 17:18 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for Protest time limit Ilca 4 women: 17:15
18 Mar 14:55 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for 3ης Ημέρας Κορίτσια : 15:53
18 Mar 14:54 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for 3ης Ημέρας Αγόρια : 15:53
17 Mar 15:52 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for 2ης Ημέρας - ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 15:57
17 Mar 15:51 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for 2ης Ημέρας _ ΑΓΟΡΙΑ: 16:17
16 Mar 18:30 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for 1ης Ημέρας - Κορίτσια: 19:08
16 Mar 17:51 Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit
Πανελλήνια Πρόκριση Εθνικής Ομάδας 2023 ILCA 4 - Protest Time Limit for ILCA 4 ΑΓΟΡΙΑ: 18:37