Κύπελλο Άνοιξης/ Spring Cup 2023

Official Notice Board

Notifications

Date
29 May 12:41 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / SPRING CUP - RESULTS
Τα αποτελέσματα του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: The results of SPRING CUP 2023 are published on the Official Notice Board: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
28 May 17:43 ΚΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / KEA RESULTS
Τα αποτελέσματα της 3ης και 4ης ιστιοδρομίας (Κέα – Πάτροκλος και Κέα - Βούλα) και η γενική βαθμολογία του αγώνα ΚΕΑ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων Results of the 3rd and 4th race (Kea – Patroklos and Kea - Voula) and the overall results of KEA 2023 are published on the Official Notice Board: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
27 May 00:32 ΚΕΑ 2023 - Αποτελέσματα 2ης ιστιοδρομίας & OVERALL / KEA 2023 2nd race& overall results
Τα αποτελέσματα της 2ης ιστιοδρομίας (Βούλα – Κέα) και η γενική βαθμολογία του αγώνα ΚΕΑ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων Results of the 2nd race (Voula – Kea) and the overall results of KEA 2023 are published on the Official Notice Board: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
26 May 23:22 ΚΕΑ 2023 - Αποτελέσματα 1ης ιστιοδρομίας / KEA 2023 1st race results
Τα αποτελέσματα της 1ης ιστιοδρομίας (Βούλα Πάτροκλος) του αγώνα ΚΕΑ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων Results of the 1st race (Voula – Patroklos) of KEA 2023 are published on the Official Notice Board: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
25 May 12:48 KEA 2023 Φύλλα Έναρξης / Entry Lists
Τα φύλλα έναρξης του αγώνα ΚΕΑ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων Entry lists of the KEA 2023 races are published on the Official Notice Board: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
23 May 11:43 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο κατάλογος συμμετοχών καθώς και τα αποτελέσματα του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Αγώνες ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ και ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
21 May 18:01 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα του αγώνα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
20 May 19:49 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ (Ορθή Επανάληψη)
Ορθή επανάληψη των αποτελεσμάτων του αγώνα ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
20 May 17:06 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - SPORT
Τα αποτελέσματα του αγώνα ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2023 κατηγορία Sport έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
20 May 16:32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
Τα αποτελέσματα του αγώνα ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
19 May 18:41 Επικαιροποιημένα φύλλα έναρξης
Επικαιροποιημένα φύλλα έναρξης των αγώνων ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2023 και ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
19 May 13:59 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ανακοίνωση της επιτροπής αγώνων έχει δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/
19 May 12:17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΥ & ΦΥΛΛΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ
Οι οδηγίες πλου του Κυπέλλου Άνοιξης και τα φύλλα έναρξης των αγώνων ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2023 και ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2023 έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6013/event/