Κυπελλο Ανοιξης / Spring Cup 2021

Notifications

Date
13 Jun 21:41 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ
Τα overall αποτελέσματα του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ έχουν αναρτηθεί στον online πίνακα ανακοινώσεων
13 Jun 20:40 KEA 2021
Τα αποτελέσματα των ιστιοδρομιών ΚΕΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ, ΚΕΑ - ΒΟΥΛΑ και η Overall βαθμολογία του αγώνα ΚΕΑ 2021 έχουν αναρτηθεί στον online πίνακα ανακοινώσεων.
12 Jun 08:17 KEA 2021
Αποτελέσματα ιστιοδρομίας Βούλα - Κέα της κατηγορίας Sport έχουν αναρτηθεί στον online πίνακα ανακοινώσεων. Κανένα σκάφος δεν τερμάτισε στην κατηγορία Performance.
11 Jun 22:53 KEA 2021
Τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ έχουν αναρτηθεί στον online πίνακα ανακοινώσεων
10 Jun 21:43 KEA 2021
Ενημερωμένα φύλλα χρονικών ορίων έχουν αναρτηθεί στον official πίνακα ανακοινώσεων
10 Jun 21:40 KEA 2021
Ενημερωμένα φύλλα χρονικών ορίων έχουν αναρτηθεί στον online πίνακα ανακοινώσεων.
10 Jun 11:38 KEA 2021
ΚΕΑ 2021 - Τα φύλλα έναρξης του αγώνα έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικά πίνακα ανακοινώσεων