Κυπελλο Ανοιξης / Spring Cup 2021

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2021-05-07
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 2021-05-10
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2021-05-10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1 - 24.05.2021 2021-05-24
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2021-06-03
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 04062021_16:30 2021-06-04
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο2 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 04.06.2021_20:30 2021-06-04
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - Κατάλογος Συμμετοχών 2021-06-06
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ OVERALL 2021-06-13
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - Time limits Performance 2021-06-04
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - Time limits Sport (Upadated) 2021-06-04
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - Time limits Double Handed (Udated) 2021-06-04
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - Αποτελέσματα Performance 2021-06-05
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - Αποτελέσματα Sport 2021-06-05
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - Αποτελέσματα Double Handed 2021-06-05
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - Time Limits Performance 2021-06-04
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - Time Limits Sport (Updated) 2021-06-04
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - Time Limits Double Handed 2021-06-04
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - Αποτελέσματα Performance 2021-06-06
ΠΑΡΑΚΤΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ - Αποτελέσματα Sport 2021-06-06
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - Αποτελέσματα Double Handed 2021-06-06
ΚΕΑ 2021 - Time limits Performance (Updated) 2021-06-10
ΚΕΑ 2021 - Time limits Sport (Updated) 2021-06-10
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα Performance Overall 2021-06-13
KEA 2021 - Αποτελέσματα Performance ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ (updated after rescoring) 2021-06-13
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα ΚΕΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Performance 2021-06-13
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα ΚΕΑ - ΒΟΥΛΑ Performance 2021-06-13
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα Sport Overall 2021-06-13
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα Sport ΒΟΥΛΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2021-06-11
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα Sport ΒΟΥΛΑ -ΚΕΑ 2021-06-12
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα ΚΕΑ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Sport 2021-06-13
ΚΕΑ 2021 - Αποτελέσματα ΚΕΑ - ΒΟΥΛΑ Sport 2021-06-13
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ COVID-19 2021-06-04
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΚΑΦΟΣ 2021-06-01
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2021-06-01
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 2021-06-01
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2021-06-01
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2021-06-01
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΝΗΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ 2021-06-01
General
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΛΟΛΛΟ ΕΙΟ 29_04_2021 2021-05-07