Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας

Notifications

Date
09 Aug 13:13 Aπόδοση Κυπέλλων
Μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων οι προπονητές παρακαλούνται να προσέλθουν στην γραμματεία ώστε να παραλάβουν τα έπαθλα των νικητών: 1.2.3 αγοριών Optimist, 1,2,3 κοριτσιών Οptimist, 1,2,3 αγόριων Laser 4.7 1,2,3 κοριτσιων Laser 4.7
09 Aug 12:29 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit for TIME LIMIT OPTIMIST: 12:57
09 Aug 12:20 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit for TIME LIMIT LASER 4.7: 12:37
08 Aug 13:25 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit for TIME LIMIT OPTIMIST: 13:50
08 Aug 13:25 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit for TIME LIMIT LASER 4.7: 13:43
08 Aug 10:13 ανακοινωση 1
Παρακαλώ διαβάστε την ανακοίνωση 1 στα έγγραφα του Πινακα ανακοινώσεων του συστήματος.
07 Aug 14:49 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit for TIME LIMIT oPTIMIST: 15:41
07 Aug 14:48 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας - Protest Time Limit for TIME LIMIT LASER 4.7: 15:28