Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας

Hearing Decisions

No. Type Race Initiator Respondent(s) Decision
05.
Protest
6 Laser 4.7 - 2003-08-26 - GRE 166243 - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Laser 4.7 - 2005-01-15 - GRE 198910 - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Request Invalid
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
04.
Protest
6 Laser 4.7 - 2005-05-19 - GRE 194854 - ΝΤΡΕ ΕΛΕΝΗ Laser 4.7 - 2007 - GRE 21258 - ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Request Invalid
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
03.
Protest
6 Laser 4.7 - 2005-05-19 - GRE 194854 - ΝΤΡΕ ΕΛΕΝΗ Laser 4.7 - 2005 - GRE 17848 - ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
Η ΕΕ εγκρίνει την απόσυρση της ένστασης.
02.
Protest
3 Laser 4.7 - 2003-08-26 - GRE 166243 - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Laser 4.7 - 183255
Request Invalid
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή.
01.
Protest and Request for Redress
3 Laser 4.7 - 2004-10-25 - GRE 214098 - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Laser 4.7 - 2005-03-01 - GRE 183255 - ΣΙΓΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Request Invalid
Η ένσταση δε γίνεται δεκτή.