Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020

Notifications

Date
08 Aug 16:49 Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC A: 17:40.
08 Aug 16:47 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sportboat: 17:44
08 Aug 16:43 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC B: 17:33
08 Aug 16:42 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC A: 17:40
08 Aug 16:21 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sport: 17:20
07 Aug 17:46 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sport: 18:44
07 Aug 17:39 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sportboat: 18:37
07 Aug 17:27 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC B: 18:23
07 Aug 17:26 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC A: 18:16
06 Aug 15:56 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sport: 16:53
06 Aug 15:55 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sportboat: 16:48
06 Aug 15:29 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC B: 16:26
06 Aug 15:20 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC A: 16:18
05 Aug 18:07 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sport: 19:05
05 Aug 17:43 Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Κύπελλο ORCi - Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2020 - Protest Time Limit for ORC Sportboat: 18:41