«29ο Κύπελλο Ανοιξης» ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2024 Παράκτια Διαδρομή 2024 ΚΕΑ 2024

Official Notice Board

Event Documents


Event
Notice of Public Links 2024-04-11
Τροποποιημένη Προκήρυξη του Αγώνα 2024-05-20
Δήλωση Συμμετοχής - Ενημερωμένη 2024-05-20
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2024-05-23
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 1 - 20.05.2024 2024-05-20
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 2 - 24.05.2024 2024-05-24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 3 - 28.05.2024 2024-05-28
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 4 - 30.05.2024 2024-05-30
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Κατηγορία Performance - Φύλλα Έναρξης (Updated) 2024-05-24
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT - Φύλλα έναρξης (Updated) 2024-05-24
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα 2024-05-25
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα 2024-05-25
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Φύλλα έναρξης 2024-05-24
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Φύλλα έναρξης 2024-05-24
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα 2024-05-26
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα 2024-05-26
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Φύλλα έναρξης 2024-05-30
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Φύλλα έναρξης 2024-05-30
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα Overall 2024-06-02
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας (Updated) 2024-06-01
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα 2ης Ιστιοδρομίας (Updated) 2024-06-01
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Performance - Αποτελέσματα 3ης ιστιοδρομίας 2024-06-02
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Performance - Αποτελέσματα 4ης ιστιοδρομίας 2024-06-02
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα Overall 2024-06-02
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας (Updated) 2024-06-01
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα 2ης Ιστιοδρομίας (Updated) 2024-06-01
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Sport - Αποτελέσματα 3ης ιστιοδρομίας 2024-06-02
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Sport - Αποτελέσματα 4ης ιστιοδρομίας 2024-06-02
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - Κατάλογος Συμμετεχόντων 2024-06-01
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - Αποτελέσματα 2024-06-02