Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών Optimist

Official Notice Board

On-The-Water Penalties

Class Nat. Sail No. Penalty Date Race Leg Rule Response Jury Judges
Optimist 1331 1 Dec 09 3 - Start No Response No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
1862 1 Dec 10 8 - Start Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
21 1 Dec 09 5 - Start General Recall No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2314 1 Dec 10 7 - Start Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2321 2 Dec 09 5 - Start General Recall No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2666 1 Dec 10 7 - Start Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2689 1 Dec 09 3 - Start No Response DSQ
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2690 1 Dec 09 3 - Start Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2732 1 Dec 10 8 - Start Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2905 1 Dec 09 6 - Start 42.1 No Response DSQ
EP
CT
2977 1 Dec 09 3 - Start Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
2 Dec 10 8 - Start Retired No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
3001 1 Dec 09 5 - Start 42.1 Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)
3086 1 Dec 09 3 3 42.2(b) Two Turns No Action
EP
CT
Rocking
3110 1 Dec 09 3 - Start Two Turns No Action
EP
CT
SCULLING 42.2(d)