Πανελληνιο Πρωταθλημα 2020 Laser 4.7

Notice to Competitors

Number Source Venue Title Updated Actions
04 Protest Committee Παράταση χρονικών ορίων ενστάσεων 2020-10-17
05 Protest Committee Τροποποίηση Οδηγιών Πλου Αρ 14.1 2020-10-17