56ος Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου Β. Γουλανδρή 2023 - 56th Andros International Race

Official Notice Board

Notifications

Date
03 Sep 14:51 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΝΔΡΟΣ / RESULTS OF CHORA ANDROU - DYSVATO RACE
Τα αποτελέσματα της ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ - ΔΥΣΒΑΤΟ έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. The results of the CHORA ANDROU - DYSVATO race are published on the official notice board. https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6170/event/
02 Sep 14:38 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ /LOCAL RACE RESULTS
Τα αποτελέσματα της ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. The results of the LOCAL RACE are published on the official notice board. https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6170/event/
02 Sep 00:34 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ / RACE COMMITTEE NOTICE
Ανακοίνωση της επιτροπής αγώνων που αφορά σε τροποποίηση των οδηγιών πλου του αγώνα έχει δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. A race committee notice regarding amendment to the sailing instructions, is published on the official notice board. https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6170/event/
01 Sep 04:47 RESULTS
Τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΝΔΡΟΣ έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. The results of the race VOULIAGMENI - ANDROS are published on the official notice board. https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6172/event/
30 Aug 16:40 ΑΝΔΡΟΣ 2023 – ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ / LIVE STREAMING
Ο αγώνας ΑΝΔΡΟΣ 2023 θα μεταδοθεί ζωντανά (Live streaming): • το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου ώρα 11:00:00 η τοπική ιστιοδρομία EUROBANK PRIVATE BANK CUP και • την Κυριακή Σεπτεμβρίου ώρα 11:00:00 η Παράκτια Ιστιοδρομία Χώρα Άνδρου – Δύσβατο. Η παρακολούθηση θα είναι δυνατή από τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/@HELLENICSAILINGFEDERATION
30 Aug 11:27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ & ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ / SAILING INSTRUCTIONS & ENTRY LIST
Οι οδηγίες πλου και τα φύλλα έναρξης – χρονικά όρια τερματισμού του αγώνα έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων. The sailing instructions and the entry list – time limits sheets are published on the official notice board. https://www.racingrulesofsailing.org/documents/6172/event/