Γουρουνόπουλο 2022 / Gourounopoulo 2022

Online Notice Board

Notifications

Date
23 Oct 19:27 ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα του αγώνα έχουν αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων (https://naov.gr/gourounopoulo-2022/ ή https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4828/events)
21 Oct 13:25 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΠ & ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Οι οδηγίες πλου του αγώνα και τα φύλλα εκκίνησης έχουν αναρτηθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων (https://naov.gr/gourounopoulo-2022/ ή https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4828/events)