Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe

Official Notice Board

Notifications

Date
05 Aug 20:44 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Sport: 19:17
05 Aug 18:15 Ένσταση του Neverland στο Mytilana
Η ένσταση προγραμματίστηκε στις 18:45. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των σκαφών να προσέλθουν στην γραμματεία
05 Aug 14:48 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Performance: 15:39
04 Aug 17:13 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Performance: 18:09
04 Aug 13:50 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Sport: 14:49
03 Aug 17:43 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Performance: 18:40
03 Aug 15:35 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Sport: 16:24
02 Aug 17:33 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Performance: 18:32
02 Aug 16:49 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Sport: 17:43
01 Aug 18:46 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Sport: 19:43
01 Aug 17:21 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit
Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2022 Grohe - Protest Time Limit for Όριο Ενστάσεων Performance: 18:13