Χειμερινο Κυπελλο / Winter Cup 2021

Notifications

Date
01 Dec 15:46 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2021 - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα τελικά αποτελέσματα του "ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021" έχουν αναρτηθεί στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων "ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ"
28 Nov 17:41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 28.11.2021
Τα αποτελέσματα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021 έχουν δημοσιευθεί στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων "ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ"
21 Nov 17:26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 20.11.2021
Τα αποτελέσματα του Χειμερινού Κυπέλλου όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την διεξαγωγή του αγώνα ΛΑΓΟΥΣΩΝ έχουν αναρτηθεί στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων του "ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ"
19 Nov 22:02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2021 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο κατάλογος συμμετοχών και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021 έχουν αναρτηθεί στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων "ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ"