Melges 24 Croatian Sailing Series 2021. Act 4

Online Notice Board

Notifications

Date
31 Oct 13:32 Melges 24 Croatian Sailing Series 2021. Act 4 - Protest Time Limit
Melges 24 Croatian Sailing Series 2021. Act 4 - Protest Time Limit for Protest time limit: 14:55
30 Oct 15:59 Obavijest br. 1
Obavijest br. 1 Izmjena uputa za jedrenje Prvi signal upozorenja za dan 31.10.2021. biti će u 09:00 sati ovo mijenja točku 5.1. uputa. Sukladno točki 5.2. uputa Regatni odbor planira jedno dodatno jedrenje (plov) za dan 31.101.2021. U Splitu, 30.10.2021.
26 Oct 14:38 Preliminarna lista prijava
Na oglasnoj ploči je objavljena preliminarna lista prijava.