EUROPA CUP 2021 - Nisida -

Notifications

Date
2021-10-24 13:25 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for All fleets: 14:00
2021-10-23 15:22 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for All classes: 15:40
2021-10-23 15:22 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for All classes: 15:45
2021-10-22 18:42 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 4: 19:15
2021-10-22 17:27 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 7: 18:15
2021-10-22 17:27 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6: 18:15
2021-10-21 17:22 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 4 Yellow/Blue: 18:00
2021-10-21 17:19 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 4 Yellow/Blue: 17:50
2021-10-21 17:03 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6: 17:25
2021-10-21 17:03 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6 BATTERIA BLU: 17:19
2021-10-21 17:03 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6 BATTERIA GIALLA: 17:09
2021-10-21 17:02 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6 BATTERIA GIALLA: 17:06
2021-10-21 17:02 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6: 17:25
2021-10-21 17:01 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6 BATTERIA GIALLA: 17:25
2021-10-21 17:01 EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit
EUROPA CUP 2021 - Nisida - - Protest Time Limit for ILCA 6 BATTERIA GIALLA: 17:09