Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών

Official Notice Board

Notifications

Date
23 May 17:09 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit for Χρονικό Όριο Υποβολής Ενστάσεων: 18:05
22 May 17:58 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit for Χρονικό Όριο Υποβολής Ενστάσεων: 18:53
21 May 16:53 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit for Χρονικό Όριο Υποβολής Ενστάσεων: 17:15
20 May 16:54 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit for Χρονικό Όριο Υποβολής Ενστάσεων: 17:25
20 May 16:52 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit for Χρονικό Όριο Υποβολής Ενστάσεων: 17:25
20 May 16:45 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Αθηνών - Protest Time Limit for 20/5/2021: 17:35