Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420

Notifications

Date
11 Oct 15:28 ΕΠΑΘΛΑ
Μετα την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και δημοσίευση τελικών αποτελεσμάτων οι προπονητές θα παραλάβουν τα κύπελλα των νικητών από τη γραμματεία. Ωρα περίπου 17:00
11 Oct 15:16 RESULTS RACE 9 AVAILABLE
RESULTS RACE 9 AVAILABLE
11 Oct 15:11 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420 - Protest Time Limit for Protest time limit: 16:10
11 Oct 09:49 αναβολη
11/10 ώρα 9:50
10 Oct 15:05 RESULTS RACE 7 AVAILABLE
RESULTS RACE 7 AVAILABLE
10 Oct 14:54 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420 - Protest Time Limit for Protest time limit: 15:50
09 Oct 16:44 Ανακοίνωση 2
Δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση 2: Αλλαγή στο πρόγραμμα αγώνων για 10/10.
09 Oct 16:05 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420 - Protest Time Limit
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 420 - Protest Time Limit for Protest time limit: 16:55
09 Oct 15:12 RESULTS RACE 3 AVAILABLE
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ 3 ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ
09 Oct 13:50 RESULTS RACE 1 AVAILABLE
Μπορείτε να βλέπετε τα αποτελέσματα στο σύστημα https://www.racingrulesofsailing.org/events/1362