"Τάσος Σταυρόπουλος 2020"

Notifications

Date
2020-07-06 03:56 "Τάσος Σταυρόπουλος 2020" - Protest Time Limit
"Τάσος Σταυρόπουλος 2020" - Protest Time Limit for ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GRE-1293: 17:30
2020-07-03 15:42 Ν.Α.Σ. "ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2020"
Ν.Α.Σ. "ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2020" ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ. ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ SKIPPER'S MEETING ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ. ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ